"Enter"a basıp içeriğe geçin

Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 05/10/2021

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Türk Firmaları olarak veri sorumlusu olarak işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz; İşlenen verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analitik için kullanılır ve çerezler vb. teknolojiler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenir ve bazen analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilir. , meşru menfaat işleme koşulu temelinde, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresi içinde kaydedilir, saklanır ve güncellenir. .

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sadece analiz ederek bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan erişilebilmesini ve bunlardan maksimum düzeyde faydalanılmasını sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmek ve sizleri daha geniş hizmetle buluşturmak. sözleşme ve hizmet süresi boyunca, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; Faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, işbirliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlar ile adli ve idari mercilere devredilebilir. talep, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki hakları kullanabilir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Yurt içinde veya yurt dışında,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini
isteme , (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. aktarılmışsa,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz .

İletişim

Kişisel verilerinizin yalnızca bu gizlilik ve kişisel veri işleme politikasına uygun olarak size hizmet edecek analizlerin yapılabilmesi için gerekli olan işlenmesini kabul veya reddetmekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, kabul ettiğinizi varsayacağız ve daha detaylı bilgi için lütfen [email protected] e-posta adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.