"Enter"a basıp içeriğe geçin

Türkiye İS Bankasi Dosya Masrafı iadesi

Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yol haritasını takip etmek gerekiyor.

1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne yazacağınız bir mektupla ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edebilirsiniz. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır. Mektup örneği için tıklayınız

Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacaktır. Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.

2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine

a- Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneği için tıklayınız.

b- Dosya masrafı 1.161,67.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

Türkiye İS Bankası Kredi Masraflarını Geri Alma Dilekçe Örneği

Türkiye İS Bankası  Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

BANKAYA VE
HAKEM HEYET
İNE GÖNDERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1. BANKAYA VERİLEN DİLEKÇE

Yapı ve
Kredi Bankası ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne

Konu: Kredi masrafları
iadesi.

Bankanızın ………
numaralı kredi müşterisiyim.
Her kredi işleminde bankanıza,
anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak,
çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız
şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu
sabitlenmiştir.” Bu çerçevede;

1-
Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları
ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,

2- On yıl
geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının
yasal faizi ile tarafıma iadesini,

Aksi
taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme
masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek
üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

Saygılarımla,

…./…../2012

Ad,
soyad,
Adres:                                                                                           
İMZA

2. HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ

                                     T.C.
……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikayet
Eden :

Adres :

E-
Posta&Telefon :

Şikâyet
edilen :

Adresi :

Şikayetin
parasal değeri :

Şikayetin
tarihi :

Şikayetin
konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… –

TL’nin
iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)

Açıklamalar:

1-)
……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde

……………………….
adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

2-) Banka ile kredi sözleşmesi
imzaladım. Bu sözleşmenin örneği

bana
verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için

sözleşmenin
içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)
Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin

bağlayıcılığı
yoktur. (4077/6. Madde)

4-) Kredi sözleşmesinde
dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi

bilgilendirmek
zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı

olarak
rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi

yazısıyla
tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.

Aksi bir
durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir

(4077/6.
Madde).

5-) 4077
Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya

hizmet
edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı
yapılması

ve bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi

şartları
tüketici aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;

a)
Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve
diğer unsurlarla toplam borç tutarı,

c)
Yıllık faiz oranı,

d) Ödeme
tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların

ayrı ayrı
belirtildiği ödeme planı,

e)
İstenecek teminatlar,

f)
Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,

g)
Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

h) Kredinin vadesinden
önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla
benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan

…………………
TL’nin iade edilmesi gerekir.

6-) Bu
şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince

hakem
heyeti yetkisindedir.

7-) İşbu
şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki
sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

Hukuki
deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,

posta
gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

İstem
sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

haksız ve
hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin

tarafıma
iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Şikâyet
eden (Ad, soyad ve imza)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir